De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Road Produkties Audiovisueel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Road Produkties.

De op deze website getoonde informatie wordt door Road Produkties met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Road Produkties behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Road Produkties, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar:  info@roadprodukties.nl.

Contact

Mogen wij u ook inspireren? Neem dan contact met ons op via:

    Contactformulier